Motivace sportem o.s.

Prezentace občanského sdružení MOTIVACE SPORTEM, které je organizací zabývající se zprostředkováním vhodných podmínek pro provozování motosportu v rámci odvětví motokros. Cílem je rozvoj tělovýchovy a motosportu pro motivaci mládeže, její aktivnější a zdravější životní styl.
Sport jakým je motokros, lze označit jako jeden z nejlepších pro splnění těchto účelů.

Dále se Motivace sportem zabývá zprostředkováním vhodných prostor
pro provozování motosportů, aby se zabránilo jinak nebezpečnému a
devastujícímu provozování na místech nevhodných, za tímto účelem
neurčených, jako jsou soukromé a státní pole, lesy, louky.

Organizace poskytuje technické zázemí včetně příslušenství, služby
servisní a poradenské.

CO JE MOTOKROS ?
Motocyklový, závodní sport, provozující se na tratích s přírodním povrchem, hlinitým nebo až písčitým. V kombinaci člověk a stroj v podobě jednostopého vozidla, se kterým se snaží překonat danou vzdálenost po nezpevněném povrchu, který se vlivem průjezdů neustále mění a je doplněn množstvím výškových překážek při kterých se pohybuje jezdec jak po povrchu tak vzduchem tím se z tohoto sportu stává jeden z nejsložítějších na světě a při poznatku maximální fyzické zátěže jezdce, o pulzu 200 po dobu až 35minut nepřetržitě, i jedním z nejnáročnějších celkově.

PROČ MOTOKROS ?
Kombinace jídy na motocyklu po různorodém terénu se skoky a různými
technickými překážkamy spolu se soutěžním zápalem a jeho velkou celkovou
složitostí, v kombinaci jeho atraktivity s dostupností, vzhledem k množství
konaných závodů, jejich kategorií a počtem vyhrazených míst pro jeho provozování, je celkově jeden z nejvhodnějších k motivaci nejen mládeže ke sportovním aktivitám, ale aktivnímu životnímu stylu vůbec.

Kontakt

Tomáš Kaňkovský
Horní Březinka 120, Světlá nad Sázavou
731245587